USG w profilaktyce: Noworodki i niemowlęta

Pierwszym wykonywanym w okresie noworodkowym badaniem USG jest kontrola stawów biodrowych metodą Grafa. Jego celem jest wczesne wykrycie zmian panewki stawowej wymagających leczenia ortopedycznego oraz monitorowanie procesów dojrzewania stawu biodrowego w grupie niemowląt z dysplazją fizjologiczną (występującą do 3 miesiąca życia). U niemowląt z obciążonym wywiadem dotyczącym przebiegu ciąży, porodu, powikłaniami okresu okołoporodowego i zaburzeniami rozwojowymi warto wykonać przezciemiączkową ocenę struktur mózgu pozwalającą na wykluczenie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Uzupełnieniem tego badania jest analiza spektrum dopplerowskiego tętnic mózgowych. Dostarcza ona dodatkowych niezwykle cennych informacji o unaczynieniu mózgu, drożności zatok żylnych i wielu innych.