Akredytowany przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym

SPECJALISTYCZNE BADANIA USG,
ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA W KODOWANIU KOLOREM,
ELASTOGRAFIA.

W miesi±cu sierpniu praktyki lekarskie nieczynne z powodu remontu!
Rejestracja pacjentów od 20.08 w godzinach 14-19 wył±cznie za po¶rednictwem telefonu komórkowego! 697-45-77-75.

41-500 Chorzów,
ul. Drzymały 12/1

tel. 32 - 249 33 66
697 45 77 75
rejestracja telefoniczna od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 10:00-19:00
(w okresie wakacyjnym w godz. 14:00-19:00)

gabinet@usgkrzeminska.eu

Dojazd