Dr hab. n. med.
Joanna Ścieszka (certyfikat PTU)
specjalista chorób wewnętrznych
 • USG serca z oceną dopplerowską ujść zastawkowych oraz dużych naczyń,
 • USG narządów jamy brzusznej,
 • badanie dopplerowskie tętnic trzewnych,
     układu wrotnego i naczyń nerkowych u dorosłych,
 • badanie dopplerowskie tętnic i żył obwodowych u dorosłych,
 • USG jamy brzusznej u dorosłych,
 • Echokardiografia.

 • Dr n. med.
  I. Krzemińska (certyfikat PTU)
  specjalista chorób dzieci

 • Ocena struktur mózgu (obrazowanie przezciemieniowe oraz przezkostne z pomiarami    spektralnymi naczyń mózgowych) u niemowląt i małych dzieci,
 • USG struktur szyi u dzieci ( tarczyca, ślinianki, węzły chłonne),
 • USG narządów jamy brzusznej i miednicy u dzieci,
 • USG jąder u dzieci,
 • USG stawów biodrowych u niemowląt,
 • USG zmian w obrębie tkanek miękkich u dzieci.

 • Dr n. med.
  Paweł Banaszak
  specjalista chorób dzieci, kardiolog dziecięcy.
 • Echokardiografia dziecięca.

 • Lek. med.
  A. Rozwadowska-Wróblińska
  (certyfikat PTU)

  specjalista ortopeda traumatolog
 • USG narządu ruchu w pełnym zakresie dla dzieci i dorosłych
     (stawy kolanowy, barkowy).