Regulamin świadczenia usług medycznych w okresie epidemii SARS-CoV-2


Badania USG
(uzupełnione przez kodowanie kolorem)
Cena


Przezciemiączkowa ocena struktur mózgu 160-200 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu do 2 lat 220-250 zł
Uzupełnienie badania podstawowego o rozszerzone pomiary spektralne z naczyń tętniczych i żylnych oraz ocena szwów czaszkowych 40-60 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu powyżej 2 lat 260 zł
Ocena kanału kręgowego 140 zł
USG szyi (tarczyca, slinianki, węzły chłonne, inne) z oceną mikro-przepływów 150 zł
USG piersi
USG serca (z oceną dopplerowską przepływów) 220 zł
USG narządów jamy brzusznej niemowląt z diagnostyką GER do roku 180 zł
- dzieci powyżej 2 lat 200 zł
USG narządów jamy brzusznej u niemowląt i dzieci 140-150 zł
USG narządów jamy brzusznej u dzieci powyżej 8 lat 160 zł
USG jamy brzusznej dorosłych 160 zł
USG jąder (z dopplerem kolorowym) 140-160 zł
USG inne (w tym naczyniaki, tkanki miękkie) 150 zł
Pakiet endokrynologiczny u dzieci 160-180 zł
Pakiet endokrynologiczny w okresie dojrzewania (piersi i przydatki, jądra) 250 zł
Archiwizacja danych na własnym nośniku 20 zł
   
USG ORTOPEDYCZNE  
   
USG stawów biodrowych niemowląt 120 zł
USG stawu biodrowego (dzieci i dorośli) 160 zł
USG stawu barkowego 160 zł
USG stawu kolanowego 160 zł
USG stawu łokciowego 160 zł
Inne 150-160 zł
   
DOPPLER SPEKTRALNY I KOLOROWY  
   
Doppler naczyń szyjnych i kręgowych 170 zł
Doppler tętnic trzewnych 180 zł
Doppler układu wrotnego 180 zł
Doppler tętnic nerkowych 180 zł
Doppler tętnic obwodowych kończyn (dol./górn.) 190 zł
Doppler żył  obwodowych kończyn dolnych 200 zł
Inne pomiary w dopplerze spektralnym i kodowanym kolorem 160 zł
Elastografią – uzupełnienie badania podstawowego 30-50 zł
   
Porady specjalistyczne
i konsultacje z zakresu:
Cena


Pediatrii ogólnej 160-180 zł
Alergologii i pulmonologii 160 zł
Dermatologii w tym dziecięcej dziecięcej
(z użyciem lampy Wooda lub dermatoskopu )
160 zł
180 zł
Endokrynologii dziecięcej i dorosłych* 160;200* zł
Kardiologii dziecięcej 180 zł
EKG dziecięce 30 zł
Neurologii dziecięcej 300 zł
Chorób wewnętrznych 200 zł
Ortopedii 160 zł
Wizyty specjalistyczne ponadstandardowe (dodatkowo) 30 zł
Pakiet kardiologiczny (wizyta + echo serca + EKG u dzieci) 300 zł

 


UWAGI


Badania wykonywane  na zaawansowanej platformie ultrasonograficznej -ultrasonograf kliniczny   klasy premium  firmy 


(rok prod. 2015)
głowicami w zakresie częstotliwości  1-18 MHz.Wykonujący badania USG posiadają odpowiednie certyfikaty umiejętności  Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.