Regulamin świadczenia usług medycznych w okresie epidemii SARS-CoV-2


Badania USG
(uzupełnine przez kodowanie kolorem)
Cena


Przezciemiączkowa ocena struktur mózgu 130-150 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu 160 zł
Badania jw. uzupełnione o rozszerzone pomiary dopplera spektralnego naczyń tętniczych i żylnych 180 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu powyżej 2 lat 180-200 zł
Ocena kanału kręgowego 120 zł
USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, inne) z oceną mikro przepływów 120 zł
USG piersi 150 zł
USG serca (z oceną dopplerowską przepływów) 180 zł
USG narządów jamy brzusznej dzieci z diagnostyką GER 160 zł
USG narządów jamy brzusznej u dzieci do 1 roku 120 zł
USG jamy brzusznej ponadstandardowe 130-140 zł
USG narządów jamy brzusznej u dzieci powyżej  1 roku i dorosłych rozszerzone o opcje dopplerowskie. 130 zł
USG jąder (z dopplerem kolorowym) 120-150 zł
USG inne (w tym naczyniaki, tkanki miękkie) 90-100 zł
Archiwizacja danych na własnym nośniku 20 zł
   
USG ORTOPEDYCZNE  
   
USG stawów biodrowych niemowląt 100 zł
USG stawu biodrowego (dzieci i dorośli) 120 zł
USG stawu barkowego 120 zł
USG stawu kolanowego 120 zł
USG stawu łokciowego 120 zł
Inne 120 zł
   
DOPPLER SPEKTRALNY I KOLOROWY  
   
Doppler naczyń szyjnych i kręgowych 160 zł
Doppler tętnic trzewnych 150 zł
Doppler układu wrotnego 160 zł
Doppler tętnic nerkowych 160 zł
Doppler tętnic obwodowych kończyn (dol./górn.) 170 zł
Doppler żył  obwodowych kończyn dolnych 180 zł
Inne pomiary w dopplerze spektralnym i kodowanym kolorem 150 zł
Elastografią – uzupełnienie badania podstawowego 30 zł
   
Porady specjalistyczne
i konsultacje z zakresu:
Cena


Pediatrii ogólnej 120 - 130 zł
Alergologii i pulmonologii (*pierwsza wizyta) 120 - 150*
Dermatologii w tym dziecięcej dziecięcej
(z użyciem lampy Wooda lub dermatoskopu )
120 zł
140 zł
Endokrynologii dziecięcej i dorosłych* 120 - 160* zł
Gastroenterologii dziecięcej 120 zł
Kardiologii dziecięcej 120 zł
EKG dziecięce 30 zł
Nefrologii dziecięcej 130 - 140 zł
Neurologii dziecięcej 160 zł
Chirurgii ogólnej 120 zł
Ortopedii 120 zł
Chorób wewnętrznych 160 zł
Wizyty specjalistyczne ponadstandardowe (dodatkowo) 30 zł
Dojazd lekarza poza grafikiem przyjęć 20 zł
Iniekcje domięśniowe 15 zł
Przygotowanie dokumentacji dla firmy ubezpieczeniowej 30 zł
Pakiet kardiologiczny wizyta+ EKG+ Echo serca 280 zł
Pakiet profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych ( USG aorty brzusznej, doppler tętnic szyjnych i kręgowych, echo serca z oceną dopplerowską). 320 zł

 


UWAGI


Badania wykonywane  na zaawansowanej platformie ultrasonograficznej -ultrasonograf kliniczny   klasy premium  firmy 


(rok prod. 2015)
głowicami w zakresie częstotliwości  1-18 MHz.Wykonujący badania USG posiadają odpowiednie certyfikaty umiejętności  Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.