Regulamin świadczenia usług medycznych w okresie epidemii SARS-CoV-2


Badania USG
(uzupełnine przez kodowanie kolorem)
Cena


Przezciemiączkowa ocena struktur mózgu 160 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu 180 zł
Badania jw. uzupełnione o rozszerzone pomiary dopplera spektralnego naczyń tętniczych i żylnych 200 zł
Przezkostna ocena struktur mózgu powyżej 1-go roku życia 220 zł
Ocena kanału kręgowego 140 zł
USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne, inne) z oceną mikro przepływów 150 zł
USG piersi 160 zł
USG serca (z oceną dopplerowską przepływów) 190 zł
USG narządów jamy brzusznej dzieci z diagnostyką GER (pow. 2 lat) 180 (200) zł
USG narządów jamy brzusznej u dzieci do 1 roku 140 zł
USG jamy brzusznej dzieci do 10lat 150 zł
USG jamy brzusznej dorosłych 160 zł
USG jąder (z dopplerem kolorowym) 120-150 zł
USG inne (w tym naczyniaki, tkanki miękkie) 120 zł
Archiwizacja danych na własnym nośniku 20 zł
   
USG ORTOPEDYCZNE  
   
USG stawów biodrowych niemowląt 120 zł
USG stawu biodrowego (dzieci i dorośli) 150 zł
USG stawu barkowego 150 zł
USG stawu kolanowego 150 zł
USG stawu łokciowego 150 zł
Inne 150 zł
   
DOPPLER SPEKTRALNY I KOLOROWY  
   
Doppler naczyń szyjnych i kręgowych 170 zł
Doppler tętnic trzewnych 160 zł
Doppler układu wrotnego 160 zł
Doppler tętnic nerkowych 180 zł
Doppler tętnic obwodowych kończyn (dol./górn.) 180 zł
Doppler żył  obwodowych kończyn dolnych 180 zł
Inne pomiary w dopplerze spektralnym i kodowanym kolorem 150 zł
Elastografią – uzupełnienie badania podstawowego 30 zł
   
Porady specjalistyczne
i konsultacje z zakresu:
Cena


Pediatrii ogólnej 150 zł
Alergologii i pulmonologii 160 zł
Dermatologii w tym dziecięcej dziecięcej
(z użyciem lampy Wooda lub dermatoskopu )
140 zł
160 zł
Endokrynologii dziecięcej i dorosłych* 150-180* zł
Kardiologii dziecięcej 150 zł
EKG dziecięce 30 zł
Neurologii dziecięcej 250 zł
Ortopedii 150 zł
Chorób wewnętrznych 180 zł
Wizyty specjalistyczne ponadstandardowe (dodatkowo) 30 zł
Pakiet kardiologiczny wizyta+ EKG+ Echo serca 280-300 zł

 


UWAGI


Badania wykonywane  na zaawansowanej platformie ultrasonograficznej -ultrasonograf kliniczny   klasy premium  firmy 


(rok prod. 2015)
głowicami w zakresie częstotliwości  1-18 MHz.Wykonujący badania USG posiadają odpowiednie certyfikaty umiejętności  Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.