Dr n. med.

    S. Więcek

    specjalista chorób dzieci, gastroenterolog


  • Studia medyczne na wydziale lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej w latach 1990-1996.

  • Specjalizacja z zakresu pediatrii - uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 2000 oraz II stopnia w roku 2004.

  • Ponadto od roku 2005 uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych.

  • Doskonalenie zawodowe poprzez udział w corocznych sympozjach gastrologów dziecięcych.

  • Specjalizacja z gastroenterologii dziecięcej w 2009r.

  • Miejsce pracy: Klinika Gastroenterologii Górno¶l±skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chrzanowie oraz Chorzowie od roku 2010r.