Dr hab. n. med.

  Joanna Ścieszka

  specjalista chorób wewnętrznych


 • W latach 1968-1974 studia na wydziale lekarskim Śląskiej Akademia Medycznej ukończone z wyróżnieniem.

 • Uzyskanie kolejnych stopni specjalizacji: rok 1977 - I° specjalizacji; rok 1982 II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych.

 • W roku 1981 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych.

 • Od roku 1975 zatrudniona w Klinice Chorób Wewnętrznych Śl.A.M. w Katowicach- Ligocie, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta a obecnie adiunkta habilitowanego.

 • Niemal od początku pracy zawodowej zainteresowanie diagnostyką ultrasonograficzną, w tym diagnostyką dopplerowską.

 • Liczne szkolenia zagraniczne (W. Brytania, Stany Zjednoczone) ; m.in. w jednym z najlepszych ośrodków ultrasonograficznych na świecie w Thomas Jefferson Hospital w Filadelfii w roku 1995.

 • Długoletnie doświadczenie w dziedzinie ultrasonografii dopplerowskiej, liczne publikacje naukowe oraz rozprawa habilitacyjna pt." Znaczenie sonografii dopplerowskiej w diagnostyce nadciśnienia wrotnego o różnej etiologii " uwieńczone zostało pomyślnym zakończeniem przewodu habilitacyjnego w roku 1997. Promotor rozpraw doktorskich z zakresu ultrasoniografii oraz autorka wielu publikacji naukowych w pismach krajowych i zagranicznych.

 • Jako znakomicie wyszkolony ultrasonografista od wielu lat prowadząca kursy i szkolenia dla śląskich lekarzy.

 • Obecnie jako samodzielny pracownik naukowy prowadzi 16-łóżkowy oddział w Klinice Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologii i Chorób Metabolicznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie.

 • Od roku 1997 Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie w ramach działającego Gabinetu USG z akredytacją PTU zajmuje się diagnostyką dopplerowską serca, wątroby, nerek, tętnic domózgowych oraz tętnic i żył obwodowych. Posiada aktualne certyfikaty PTU z zakresu ultrasonografii ogólnej, echokardiografii dorosłych oraz diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Doppler Naczyń Krwionośnych
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Echokardiografia dorosłych