Bilans 14-latka

Ważne jest wykonanie badania USG tarczycy celem wykluczenia lub wczesnego rozpoznania zmian w obrębie tego gruczołu. Wła¶nie u młodzieży w okresie dojrzewania zmiany występuj± znacznie czę¶ciej, dodatkowo w naszym regionie narażeni jeste¶my na niedobór jodu. Badanie fizykalne szyi jest zbyt mało dokładn± metod±, aby miało znaczenie w profilaktyce. Badanie ultrasonograficzne natomiast zostało uznane za metodę z wyboru dla wczesnego wykrycia i monitorowania zmian tarczycy. Dodatkowym uzupełnieniem jest różnicowanie jednostek chorobowych na podstawie ukrwienia i unaczynienia gruczołu metoda kolorowego dopplera zwłaszcza w opcji mikro przepływów. W okresie dojrzewania warto obj±ć profilaktyk± dziewczęta- ocena narz±dów miednicy małej oraz j±der u chłopców.