Dr n. med.

  D. Więcek-Włodarska

  specjalista chorób dzieci


 • Studia medyczne na wydziale lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej w latach 1979-1985.

 • Specjalizacja z zakresu pediatrii - uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 1990 oraz II stopnia w roku 1999.

 • Od roku 1991 intensywne, indywidualne szkolenie z echokardiografii dziecięcej w CZD w Warszawie oraz innych renomowanych o¶rodkach kardiologicznych w Polsce ( Kraków, ŁódĽ) oraz za granic± Werona/Włochy.

 • W roku 2001 uczestnik ¦wiatowego Zjazdu Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w Toronto/Kanada.

 • Od roku 2003 w ramach programu specjalizacyjnego z kardiologii dziecięcej udział w licznych kursach specjalizacyjnych organizowanych przez Klinikę Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W latach 2004-2005 udział w szkoleniach w ramach programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD- PRENATAL w Łodzi.

 • Pomy¶lne zakończenie specjalizacji z kardiologii dziecięcej w roku 2008.

 • Miejsce pracy: Klinika Gastroenterologii Górno¶l±skiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chrzanowie oraz Chorzowie od roku 2010r.