Dr n. med.

  R. Ulfig-Ma¶lanka

  specjalista chorób dzieci


 • Studia medyczne na wydziale lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej ukończone w roku 1982. .

 • Specjalizacja z zakresu pediatrii - uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 1986 oraz II stopnia w roku 1991.

 • Uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych za pracę p.t. Zaburzenia gospodarki lipidowej w surowicy krwi u dzieci przedszkolnych oraz inne parametry ryzyka miażdżycy w roku 1990.

 • Kierownik specjalizacji lekarzy przystępuj±cych do egzaminów specjalizacyjnych, autor i współautor ponad 20 prac opublikowanych w czasopismach oraz wygłoszonych na zjazdach (w tym zagranicznych).

 • Od roku 1982 zatrudnienie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chorzowie, od roku 1984 asystent, a od roku 1991 adiunkt IV Katedry i Kliniki Pediatrii ¦l±skiej Akademii Medycznej w Chorzowie.

 • Od roku 1997 do chwili obecnej ordynator Oddziału Niemowlęcego Patologii Noworodka Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie od roku 2001r.