Lek. med.

  Mariusz Maj

  specjalista chirurgii ogólnej


 • Studia medyczne na wydziale lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej (obecnie ¦l±ski Uniwersytet Medyczny) ukończone w 1989 roku.

 • Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej: I stopnia w 1991 roku, II stopnia w 1999 roku.

 • Od roku 1989 zatrudniony w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w poradni przy Hucie Batory w Chorzowie. Po ukończeniu stażu podyplomowego w Oddziale Chirurgii Ogólnej w szpitalu im. dr J. Rostka w Chorzowie.

 • Od roku 1991 zainteresowanie zastosowaniem diagnostyki ultrasonograficznej w chirurgii i chorobach wewnętrznych.

 • W latach 1992 liczne kursy doskonal±ce z zakresu usg jamy brzusznej w Katedrze Radiologii ¦l±skiej Akademii Medycznej w Zabrzu, oraz kursy usg piersi m. in. we Wrocławiu, Krakowie i Zamo¶ciu.

 • Doskonalenie zawodowe z zakresu ultrasonografii jest nadal kontynuowane na corocznych kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne w ramach Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii; z zakresu diagnostyki jamy brzusznej, piersi, szyi, tarczycy, narz±dów położonych powierzchownie oraz ultrasonografii dopplerowskiej naczyń.

 • W latach 2009/2010 studia podyplomowe z kosmetologii w GWSH Katowice.

 • Miejsca Pracy
  • Od roku 2004 współpraca z Lecznic± Dzieci i Dorosłych w Chorzowie - leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych, przepuklin pachwinowych, pępkowych, brzusznych, usuwanie guzków piersi, guzków skóry i tkanki podskórnej oraz znamion.
  • Od roku 2009 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach ¦l±skich - Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Poradnia Chirurgii Ogólnej.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie - od roku 2000 nawi±zanie współpracy z zakresu badan USG u osób dorosłych z Gabinetem USG z Akredytacj± Polskiego Towarzystwa Ulrasonograficznego.