Dr n. med.

  Aleksandra Krzemień

  specjalista chorób dzieci, nefrolog


 • Po zakończeniu studiów na Wydziale Lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej   w roku 1982 zatrudniona  w Poradni pediatrycznej.

 • W  roku 1988 uzyskała tytuł lekarza pediatry I stopnia, a  w roku 1993  specjalisty pediatry -II stopnia.

 • W roku  2001 nadany  stopnień  naukowy  doktora nauk medycznych na podstawie obronionej dysertacji.

 • W 2003 po odbyciu specjalizacji  w zakresie  nefrologii pod kierunkiem dr hab. n. med. Ryszarda Grendy nadany tytuł specjalisty w dziedzinie nefrologii.

 • Dalsza  praca w Klinice Pediatrii  ¦l±skiej Akademii Medycznej  w Zabrzu  na Oddziale Nefrologicznym oraz  równocze¶nie w Wojewódzkiej Poradni Nefrologicznej.

 • Po kilku latach do¶wiadczeń  objęła  prowadzenie  klinicznego Oddziału Nefrologii Dziecięcej.

 • Miejsce pracy: Kolejnym i obecnym  miejscem  jest  Górno¶l±skie Centrum Zdrowia  Dziecka, gdzie od roku 2007 roku  kieruje oddziałem nefrologicznym, a od roku 2015 również poradni± nefrologiczn±.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zabrzu oraz w Chorzowie od  roku 2008