Dr n. med.

  B. Kordys-Darmolińska

  specjalista chorób płuc dzieci


 • Studia medyczne na wydziale lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończone w roku 1977.

 • Specjalizacja z zakresu pediatrii - uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 1980 oraz II stopnia w roku 1983.

 • Ponadto uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych za dysertację "Wybrane parametry układu odporno¶ciowego w nawrotowym, niealergicznym zapaleniu oskrzeli".

 • Od pocz±tku pracy zawodowej zatrudniona w Szpitalu Miejskim nr 3 i II Klinice I Katedrze Pediatrii ¦l±skiej Akademii Medycznej w Katowicach-Załężu, a od roku 1999 w Górno¶l±skim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie w oddziale Pediatrycznym.

 • Udział w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach i kursach doskonal±cych z zakresu alergologii i pulmonologii, w tym szkolenie w ramach Fundacji Batorego w Salzburgu, aktywny udział w zjazdach tematycznych w Barcelonie, Rzymie i Monachium, Smokowcu, Dublinie, Göteborgu.

 • Wykładowca szkoleń dla lekarzy organizowanych przez Medycyne praktyczn± z zakresu diagnostyki i leczenia astmy wieku dziecięcego.

 • W 2015r. zakończona specjalizacja w dziedzinie Chorób Płuc Dzieci.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie od roku 1999.