Dr n. med.

  A. Pikiewicz-Koch

  specjalista chorób dzieci,

  do¶wiadczenie w zakresie endokrynologii dziecięcej


 • Studia medyczne na Wydziale Lekarskim ¦l±skiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1974 -1980.

 • Specjalizacja z zakresu pediatrii - uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 1986 oraz II stopnia w roku 1992.

 • Ponadto w roku 1996 uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk medycznych.

 • Przebieg pracy zawodowej: od roku 1987 do chwili obecnej nauczyciel akademicki w I katedrze i Klinice Pediatrii ¦l±skiej Akademii Medycznej w Zabrzu kolejno na stanowisku asystenta, a nastepnie od roku2006 adiunkta Starszego Wykładowcy w Oddziale Endokrynologii Dziecięcej.

 • Od roku 1987 dodatkowo praca w Wojewódzkiej Poradni Endokrynologii dla dzieci.

 • Doskonalenie zawodowe poprzez udział w corocznych sympozjach endokrynologów dziecięcych.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Chorzowie od roku 1998 w jej ramach porady z zakresu endokrynologii dziecięcej.