Dr n. med.

  I. Krzemińska

  specjalista chorób dzieci (pełny zakres badań USG u dzieci)


 • Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu ukończone w roku 1982.

 • W latach 1984 - 2000 asystent w III Katedrze i Klinice Pediatrii w Bytomiu. 

 • Specjalizacja z pediatrii pod kierownictwem prof. hab.n.med. Z. Szczepańskiego, uzyskanie I stopnia specjalizacji w roku 1986, II stopnia w 1993.

 • Od roku 1986 zainteresowanie diagnostyką USG u dzieci, w tym rozpoczęcie przezciemiączkowej diagnostyki struktur mózgu w Klinice Pediatrii w Bytomiu oraz intensywnego indywidualnego szkolenia w tym zakresie w Europie zachodniej.

 • W latach 1988-99 szkolenie praktyczne z zakresu ultrasonografii pediatrycznej w Pracowni USG Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Alberta-Ludwiga - Prof. H.M.  Strassburg - Freiburg (Niemcy), 1989 kurs doskonalący z zakresu ultrasonografii przezciemiączkowej prof. K.J.Kaufmann Bressanone (Włochy).
 • W roku 1990 kurs podstawowy i doskonalący zakresu badań USG stawów biodrowych  u niemowląt Stolzalpe (Austria). W roku 1994 zdobycie uprawnień do szkolenia lekarzy  w tej metodzie diagnostycznej.

 • Zdobyte doświadczenie z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej mózgu pozwoliło na zebranie materiału do pracy doktorskiej pt. Normy i patologia przestrzeni pozamózgowej w badaniu ultrasonograficznym u noworodków, niemowląt i małych dzieci, której obrona oraz nadanie tytułu doktora nauk medycznych miała miejsce w 1992 roku.

 • Kontynuacja ustawicznego doskonalenia ultrasonograficznego w latach 1998 - 2015 głównie z zakresu nowych technik obrazowania i diagnostyki dopplerowskiej u dzieci. Udział w licznych kursach i kongresach w kraju: Kraków, Cieszyn, Gdańsk, Warszawa, Kielce, Zamość, Toruń, Olsztyn, Krosno oraz za granicą: Heidelberg, Berlin, Kolonia, Duisburg, Landshut, Norymberga, Hannover, Greifswald, Lipsk, Krefeld, Essen, Moguncja, Erlangen, Stuttgart, Heidelberg (Niemcy), Stolzalpe, Wiedeń, Bregenz, Graz, Salzburg, Leoben, Innsbruck (Austria), Bazylea, Genewa, Davos (Szwajcaria).

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), Europejskiego ( EFSUMB) oraz Niemieckiego (DEGUM) - sekcja pediatryczna.

 • Umiejętności z zakresu badań USG u dzieci potwierdzone certyfikatem PTU w dziedzinie ultrasonografii pediatrycznej od roku 1992 roku. Aktualizowany co 5 lat na podstawie zdobytych punktów edukacyjnych za coroczne szkolenia , kursy i kongresy.

 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska oraz Gabinet USG z Akredytacją PTU w Chorzowie od roku 1997.

 

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego