Bilans 6-latka

W tym okresie życia dziecka warto wykonać badanie echokardiograficzne serca (UKG) z oceną dopplerowską przepływu krwi przez ujścia zastawkowe i duże naczynia. Echokardiografia stała się rozstrzygającą metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu oraz ocenie wrodzonych i nabytych wad serca u dzieci. Rodzice niepokoją się często stwierdzanymi przez lekarzy czynnościowymi szmerkami nad sercem, zwłaszcza u dzieci częściej chorujących na infekcje dróg oddechowych.. Warto zatem skorzystać z tej doskonałej i jednocześnie nie obciążającej dzieci metody obrazowej. Na marginesie należy podkreślić, że niektóre wady serca mogą się ujawnić dopiero w późniejszym okresie życia. Badanie rekomendowane u dzieci i młodzieży aktywnie uprawiających sport.