Bilanse 2-latka, 4-latka

Badanie USG jamy brzusznej (gdy nie zostało ono wcześniej wykonane) pozwala na ocenę narządów miąższowych jamy brzusznej, naczyń trzewnych, przewodu pokarmowego (np. badanie w kierunku obecności zarzucania treści pokarmowej z żołądka do przełyku), czy układu moczowego. Badanie to pozwala niejednokrotnie na wyjaśnienie przyczyn częstego w tym okresie życia bólu brzucha, wymiotów i innych dolegliwości, a co za tym idzie szybsze ukierunkowanie dalszych badań i skuteczne leczenie przyczynowe.